MI A DigiPol ÉS HOGYAN MŰKÖDIK?

 

A DigiPol mobil applikáció és a hozzá kapcsolódó dokumentum kezelő rendszer lényege és legfőbb jelentősége, hogy nagy mértékben fokozza Magyarország és az EU összes országának közbiztonságát, hisz EU jogszabályok alapján működik. (eIDAS)

A DigiPol rendszer legfontosabb eszköze, úgyszólván fegyvere a mindenki által használt mobiltelefon, melyre fejlesztésünknek köszönhetően, bárki számára kivezettük a hiteles adatok és információk készítésének lehetőségét.

Hogyan működik?

A felhasználó, egy speciális, távoli azonosítást és regisztrációt követően, hiteles fényképeket, hanganyagokat, videókat és dokumentumokat hozhat létre úgy, hogy azok azon nyomban hitelesítésre kerülnek, beégetett GPS koordinátákkal együtt ( elektronikus aláírás és időbélyeg kombinációja ) és ezáltal teljes bizonyító erővel rendelkező magánokiratokként jönnek létre. Erre egyébként a 2017. Január 1-én megjelent Bizalmi törvény, valamint a 2016. Július 1-én megjelent eIDAS rendelet ad lehetőséget.

Ismerje meg a BIDITA közösséget

Célunk a magánemberek jogainak védelme, a közbiztonság fenntartása és a következő generációk oktatása!

DigiPol ELŐNYEI

Miért állítjuk, hogy ez a jövő?

törvényileg is hiteles, eredeti adatok rögzülnek
telefonbeszélgetések azonosítása
biometrikus, helyi vagy távoli
azonosítás
felhasználhatóság az egész
EU területén

MIRE JÓ A DigiPol ALKALMAZÁS?

MIRE JÓ A DigiPol ALKALMAZÁS?

MIRE JÓ A DigiPol ALKALMAZÁS?

DigiPol az okos polgár kezében

Hiteles kép, hangfájl, videó készítés

Biometrikus személy azonosítás

Minden intézkedési és nyomozati helyszínen, azonnal, a pontos helyszínt és a készítő személyt is igazoló, hiteles képek, hangfájlok vagy videók lennének készíthetők, melyek nem az egyes eszközökön tárolódnak a központba érkezésig, hanem azonnali időben kerülnek a központi szerverre.

Az ilyen módon elkészített képek, videók, hanganyagok ennek megfelelően tehát, valós időben már be is érkeznek a megfelelő hatósághoz, ahol teljes bizonyító erővel rendelkező bizonyítékként alátámasztják az esetet követő eljárásokat. Ezen rendszer használatának köszönhetően nem lehet többet megtámadni egyetlen képi, hangi vagy mozgó képi bizonyíték perdöntő hitelességét sem, mivel minden egyes információ, már a készítés pillanatában hitelesítésre kerül, azaz még a készítő fél is kizárja magát a későbbi manipulálás lehetősége alól!


A másik speciális felhasználási terület, a napjainkban Európa szinte összes országában problémát okozó, migránsok speciális, hiteles, biometrikus információkkal is alátámasztott, személyes azonosítása és adatfelvételezése!

A megnövekedett migrációs problémából kiindulva felvetődik a kérdés, hogy megoldást tudna-e nyújtani a DigiPol a migránsok pontosabb rögzítésére, minél több hiteles információval? Véleményünk szerint igen, mivel jelenleg két alapvető probléma látszik.
Az egyik, hogy minimális információ rögzül a regisztrációkor, azaz a fényképen és újlenyomaton kívül kérdőívek kerülnek kitöltésre, de ezen adatok és információk nincsennek hitelesen hozzákötve egy adott személyhez, ráadásul tudjuk, hogy a személyazonosságokat könnyen és gyorsan cserélik a migránsok, ugyan úgy mind a mobiltelefonokban a SIM kártyát.

A DigiPol ott tudna többletet szolgáltatni, hogy a személy azonosításánál nem csak hiteles fotót készítene, hanem rögzíteni lehetne a regisztrálni kívánt személy hangját és mozgását is, ezt hitelesíteni lehetne és konkrétan hozzákötni az adott személy adataihoz.

Mivel EU jogszabály szerinti eIDAS rendeletnek megfelelő hitelesítéssel működik, a DigiPol ezért alkalmas a tagállamok közötti, gyors, biztonságos, hiteles adatcserére és továbbításra, hisz ezen hitelesítési metodika az egész EU területén egységes szabvány szerint működik. Ezen azonosítási csomagokat eljuttatva a Schengen-i információs rendszerbe, a tagállamok pontosan tudhatnák, hogy az adott személyt ki, mikor és hol rögzítette hiteles, biometrikus adatokkal.


Társadalmunk egyik nehezen kezelhető területe, a renitens személyek, folyamatok és események kiszűrése és teljes hitelt érdemlő bizonyítékok generálása a konkrét események történésének helyszínén, valós időben.

Egy tilosban vagy a mozgássérülteknek fenntartott helyen jogtalanul parkoló autó, egy szabálytalanul, a leállósávban előző autó, egy illegális helyen lerakott szemétkupac, egy agresszívan fellépő személy cselekménye, nehezen bizonyítható esetek és események tömkelegét generálja nap mint nap, melyek szinte mindegyike büntetlenül marad.

Ugyanilyen kihívás lehet továbbá egy kiégett közterületi világítás gyors bejelentése, vagy egy balesetveszélyes kátyú pontos helyzetének és állapotának bejelentése.

Célunk, megvédeni mind az állampolgárok, mind a lakosság szolgálatában álló polgárőrök vagy éppen hatósági személyek testi épségét.


A DigiPol eszközrendszerrel elkészített képek, videók, hanganyagok valós időben már be is érkezhetnek a megfelelő hatósághoz, ahol teljes bizonyító erővel rendelkező bizonyítékként alátámaszthatják az esetet követő eljárásokat.

A DigiPol alkalmazással akár a lakosság is beköthető a közbiztonság fokozásába, hisz a lakosság, a kisebb, zárt közösségek, ugyanúgy védhetik magukat, mint a nagyobb városok lakói, hisz hiteles, eredeti adatokkal és információkkal tudnak bejelentést tenni.


További szolgáltatásaink